Změna velikosti písma

Drobečková navigace

Úvod > Poskytovaná služba > Zdravotní péče

Zdravotní péče

Zdravotní péče v Domově je zajišťována kvalifikovanými zdravotními sestrami, které úzce spolupracují s praktickým lékařem domova (zajišťuje firma Medilink) i dalšími specialisty v regionu. Praktický lékař Domova – MUDr. Vratislava Veršecká navštěvuje své klienty jednou týdně, telefonické konzultace jsou možné každý den včetně víkendů do 22:00 hod.

.

Zdravotní sestry se komplexně postarají o vaše potřeby:

 • zajistí vám potřebné léky a potřebná lékařská vyšetření,
 • zajistí potřebné inkontinenční pomůcky, 
 • navrhnou a zajistí vhodné kompenzační pomůcky,
 • odborným poradenstvím se vám pokusí poskytnout a zajistit tyto potřeby ve spolupráci s obvodním či revizním lékařem a zdravotními pojišťovnami tak, abychom vám co nejvíce snížili případné doplatky,
 • poskytnou vám podporu při přípravě a pravidelném podávání léků, i při aplikaci inzulínu, 
 • seniorům s vysokou mírou podpory sestaví optimální plán polohování.

 

Firma Medilink taktéž zabezpečuje nutriční tým pod vedením MUDr. Martina Borského, který do našeho zařízení přijíždí jednou za tři měsíce. Na základě zdravotního stavu vyhodnocuje nutnost podávání nutriční podpory pro seniory,  kteří trpí nechutenstvím, ubývají na váze nebo se potýkají se závažnými nemoci a i preventivně zavádí nutriční podporu značky Fresubin, která je plně hrazená zdravotními pojišťovnami.

Postupně zavádíme jednotný systém péče o rány s odbornými lékaři, kteří nám pomohou zajistit nejvhodnější krytí na základě nových trendů hojení ran. Pro naše seniory to znamená mnohem rychlejší a efektivnější hojení ran a případných proleženin, méně bolestivé převazy a tím samozřejmě i vyšší kvalitu života.

Dále k nám v pravidelných intervalech (co 3 měsíce) přijíždí MUDr. Karas, který zabezpečuje psychiatrickou péči pro osoby s demencí, s Alzheimerovou nemocí, s různými formami deprese a jinými onemocněními.

Součástí zdravotní péče je také péče rehabilitační, v rámci které poskytujeme:

 • bazální stimulaci,
 • různé formy masáží, u uživatelů s vysokou mírou podpory pak také masáže poklepové,
 • společné rehabilitační cvičení,
 • uživatelům po operacích či ochrnutí v důsledku cévní mozkové příhody nabízíme nácviky chůze s kompenzačními pomůckami, nácvik přesunů a změny polohy, posilování horních i dolních končetin,
 • cvičení zaměřené na posilování jemné motoriky,
 • dechová cvičení,
 • při bolestech kloubů, jizev a pooperačních ran pak nabízíme aktivní využívání biolampy.

Další oblastí, které se v rámci celorepublikového trendu věnujeme, je rozvoj paliativní péče, která je zaměřena na zmírnění utrpení těch, kteří nás opouštějí. Chceme, aby i tito senioři mohli v klidu a bez bolesti odejít v naší přítomnosti a v prostředí, které znají. Zdravotní péče v Domově je plně hrazena zdravotními pojišťovnami.