Změna velikosti písma

Drobečková navigace

Úvod > Poskytovaná služba > Ošetřovatelská péče

Ošetřovatelská péče

Ošetřovatelská péče je v Domově zajišťována dvacet čtyři hodin denně kvalifikovanými  pečovatelkami. V rámci ošetřovatelské péče je klientům zajišťována podpora a pomoc, a to s přihlédnutím k rozsahu jejich omezení, při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:

  • příprava stravy, včetně úpravy stravy a jejího porcování, podpora při podávání stravy
  • podpora s dodržováním pitného režimu,
  • mytí těla, koupání nebo sprchování, péče o ústa, vlasy, nehty, holení,
  • podpora při vstávání z lůžka, uléhání, při změně poloh,
  • nácvik chůze po rovině, chůze po schodech nahoru a dolů, nácvik chůze s využitím kompenzačních pomůcek,
  • podpora při výběru oblečení, oblékání, svlékání, obouvání, zouvání,
  • podpora přiaktivitách, které vyplývají z denních běžných činností
  • orientace v přirozeném prostředí apod.

Pečovatelky tyto úkony péče neposkytují plošně, z jednoho konce chodby na druhý, ale pracují samostatně na menších úsecích tak, aby pro vás měly dostatek času a aby vás nenutily pouze pasivně přijímat ústavní systém poskytované služby v rámci předem stanoveného harmonogramu.

Celkovou hygienickou péči zajišťují stále stejní pracovníci tak, abychom zachovali co nejvyšší míru intimity a soukromí. Každému seniorovi je dále přidělen jeden pracovník, tzv. klíčový pracovník, který na vás bude mít dostatek času, bude s vámi individuálně plánovat průběh a způsob poskytované péče a bude se prioritně starat o vaše potřeby. Ošetřovatelská péče je plně hrazena příspěvkem na péči, jehož výše zpravidla určuje míru potřebné podpory. Pokud tomu tak není, nebo pokud nejste příjemcem příspěvku na péči, v žádném případě to není důvodem pro neposkytnutí potřebné péče, a celou situaci pak společně řešíme ve spolupráci s Úřadem práce v rámci poskytování sociální péče.