Změna velikosti písma

Drobečková navigace

Úvod > Poskytovaná služba > Aktivizace

Aktivizace

Pro seniory pořádáme kulturní i společenské akce, stejně jako se účastníme akcí pořádaných v okolí. Jezdíme na výlety do blízkého i vzdálenějšího okolí, podporujeme mezigenerační setkávání a úzce spolupracujeme s dětmi z mateřských a základních škol. Snažíme se, aby nabídky všech aktivit směřovaly k vizím organizace a aby byly v souladu s jejími cíli, tj. aby byli uživatelé spokojeni s nabídkou aktivizačních a sociálně terapeutických činností, které vedou k co nejvyšší soběstačnosti. Proto se věnujeme volnočasovým, ale i terapeutickým aktivitám, které zahrnují jak relaxaci, tak vzdělávání a nové zážitky. Všechny aktivity jsou dobrovolné a můžete si jich účastnit podle svého uvážení. Aktivity jsou součástí ošetřovatelské péče a účast na nich se tedy zvlášť nehradí.

Individuální aktivizace je aktivita, která zpravidla probíhá na pokoji, vždy s jedním konkrétním uživatelem. Spočívá v terapeutické práci zaměřené na  rozvoj a podporu všech smyslů prostřednictvím zprostředkování podnětů. Vychází z předpokladu, že především senior s vyšší mírou podpory má omezené možnosti vyhledávat podněty, vnímat je a reagovat na ně. Jde o běžné podněty, které nás běžným životem provází a v podstatě tvoří smysl života. Proto pracovníci cíleně přicházejí s podobnými podněty za seniorem. Mezi tyto aktivity patří tematicky zaměřené činnosti, které pracovník nejdříve ukotví do časového kontextu a následně zprostředkovává podněty, které jsou s daný tématem spojené. V praxi může jít například o téma dozrávání lesních plodů, kdy má senior možnost položit dlaň na lesní zeminu, osahat si houby či větvičky jehličnanů, vnímat rozdíly ve tvarech i struktuře přírodnin, čichnout si ke kůře stromů, poslouchat audionahrávku šumění lesa, nebo  ochutnat dozrávající ostružiny. Do individuální aktivizace tedy počítáme aktivity, prostřednictvím kterých seniorům přinášíme různé podněty k rozvoji všech smyslů a vzpomínek, ale také poídání a předčítání uživatelům s vysokou mírou podpory, či uživatelům v terminálním stádiu, doprovod k holiči nebo doprovod při zajištění běžného nákupu a pod. 

Volnočasové skupinové aktivity přinášejí seniorům nejrůznější společenské aktivity zaměřené jednak na podporu sociální komunikace a rozvoj přirozených sociálních vazeb a jednak na smysluplné trávení volného času. Tyto aktivity se opakují a účastní se jich vždy skupinka do 6ti uživatelů tak, aby všichni dostali prostor na sebevyjádření a tvůrčí činnost. Rozvíjíme tím, schopnost spolupráce, pomoci slabším, stejně jako rozvoj komunikačních dovedností. V praxi se jedná o arteterapeutické tvoření, společné čtení, kvízová dopoledne, práci na zahradě, vaření, hraní společenských her, procházky a spoustu dalších aktivit, které nám v běžném životě přinášejí radost. 

Nácvik pracovních činností je aktivita, která je zaměřená na zvládnutí postupu jedné konkrétní činnosti. Tyto aktivity realizujeme v duchu Montessori přístupu v péči o seniory, což v praxi znamená, že pracovníci přicházejí za uživatelem s konkrétní nabídkou činnosti, přičemž pomocí názorných pomůcek automaticky vytváří připravené prostředí,  které je pro seniory vysoce motivační a umožňuje jim vykonat činnost o kterou mají aktuální zájem a takovým způsobem, kterým ji zvládnou. Jedná se například o postup čištění brýlí či zubní protézy, péče o pokojové květiny, skládání prádla, promazávání pokožky rukou apod. Při této formě aktivity pracujeme i s názornými postupy jednotlivých činností, které jsou pro každého seniora vytvářeny tak, aby plně vyhovovaly jeho aktuálním schopnostem a podporovaly tak jeho schopnosti.