Změna velikosti písma

Drobečková navigace

Úvod > O nás > Poslání a cíle organizace

Poslání a cíle organizace

Domov pro seniory Vrbno je příspěvkovou organizací, která je zřízena Městem Vrbno pod Pradědem a vystupuje jako právní subjekt, v čele se statutárním zástupcem.

Veřejným závazkem organizace je poskytovat seniorům kvalitní pobytovou sociální službu se snahou co nejvíce minimalizovat ústavní typ poskytované služby, vytvářet domácké a ve všech směrech bezbariérové prostředí, které podněcuje seniory k přirozené aktivizaci, vycházející z běžných denních činností. V oblasti zdravotní péče pak poskytovat efektivní a kvalitní péči, která odráží individuální potřeby seniorů a výrazně zlepšuje jejich kvalitu života.

Základní činnosti poskytovaných služeb

 1. Poskytnutí ubytování, úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení
 2. Poskytnutí stravy
 3. Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 4. Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 5. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 6. Sociálně terapeutické činnosti
 7. Aktivizační činnosti
 8. Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
 9. Zajištění zdravotní péče

Poslání služby

Posláním Domova pro seniory Vrbno p. o. je poskytnout ubytování, stravování a celodenní péči osobám, které z důvodu věku a zdravotního omezení potřebují soustavou péči druhé osoby a nemohou trvale žít ve svém domácím prostředí. Domov pro seniory Vrbno p. o. podporuje soběstačnost a samostatnost uživatelů služby, vytváří důstojnou náhradu za klidné domácí prostředí, které se co nejvíce blíží běžnému způsobu života a snaží se alespoň částečně zachovávat sociální vazby na rodinu a veřejné služby.

Cíle poskytované služby

 • Uživatel služby, který je spokojený s úrovní ubytování, stravování a nabídkou sociálně aktivizačních činností
 • Uživatel, který důstojně prožije poslední životní etapu v prostředí, které podle dostupných možností co nejvíce připomíná přirozené prostředí domova
 • Uživatel, který využívá poskytovanou sociální službu nastavenou dle svých individuálních cílů, potřeb a přání
 • Uživatel spokojený s poskytovanou úrovní péče a podpory, která mu pomůže co nejdéle zachovat jeho soběstačnost

Cílová skupina uživatelů

Domov pro seniory Vrbno p. o. poskytuje sociální službu osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku (mladším i starším seniorům od 60 let) a potřebují pravidelnou pomoc a podporu jiné fyzické osoby zejména při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, při zajištění stravování, ubytování, hygieny, zdravotní a ošetřovatelské péče. Cílovou skupinu uživatelů prioritně tvoří uživatelé:

 • s trvalým bydlištěm ve Vrbně pod Pradědem
 • se sociálními vazbami na Město Vrbno pod Pradědem a okolí
 • s trvalým bydlištěm v Moravskoslezském kraji

Okruh osob, kterým nelze služby poskytovat

 • osoby, které nesplňují požadovanou věkovou hranici
 • osoby, jejichž zdravotní stav vyžaduje specializovanou péči ve zdravotnickém zařízení
 • osoby, které trpí závažnými akutními infekčními nemocemi
 • osoby, u nichž je důvodný předpoklad, že by jejich chování z důvodu duševní poruchy narušovalo kolektivní soužití
 • osoby, které nepotřebují pravidelnou pomoc druhé osoby
 • osoby, které nespadají do lokální spádové oblasti Moravskoslezského kraje

Důvody, proč nejsme schopni poskytnout sociální službu všem žadatelům

 • jedná se o žadatele, který nespadá do cílové skupiny (žadatel mladší 60 let, osoby závislé na návykových látkách, osoby s poruchami autistického spektra apod.)
 • kapacitní důvody zařízení (uživatelé jsou ubytováni na pokojích s uživatelem stejného pohlaví, nebo v párech)
 • nemožnost splnit požadavky uživatele na ubytování a stravování 

Zásady poskytované služby

 • Dodržujeme práva uživatelů
 • Podporujeme a respektujeme individualitu, svobodné rozhodování a vlastní vůli uživatelů
 • Přizpůsobujeme službu potřebám uživatelů
 • Usilujeme o vzájemnou toleranci a důvěru
 • Zohledňujeme tradice a zvyky uživatelů